Statut KOMIM-a

 

U Skladu sa odredbama čl.12. i čl. 78 Zakona o udruženjima ("Službeni list RS" , br.51/09), Skupština Komiteta za međulaboratorijska ispitivanja, na sednici održanoj 05.02.2014. donela je statut KOMIM-2014. Dostupna je i ažurirana verzija statuta KOMIM-2019 u kojoj je član 33. dopunjen dodatnom privrednom delatnošću 71.20 - Tehničko ispitivanje i analize, kao jednom od načina pribavljanja sredstava Udruženja.