Vizija

 

 

Vizija KOMIM-a je:

  • Kontinualni doprinos razvoju i primeni međulaboratorijskih poređenja i PT šema  u našoj privredi, sa ciljem što bržeg uključenja naše zemlje u EU,

  • Liderska nacionalna organizacija za međulaboratorijska poređenja na prostorima Zapadnog Balkana,

  • KOMIM kao mreža eksperata i organizacija za razmenu ideja, znanja, istraživačkih rezultata i informacija,
  • KOMIM kao ključna nacionalna organizacija u obrazovanju za međulaboratorijska poređenja i PT šeme,

  • Unapređenje kvaliteta svog poslovanja kroz sertifikaciju standardizovanih menadžment sistema (QMS).