Osnovne informacije o KOMIM-u

komim

KOMIM je skraćeni naziv za Komitet za međulaboratorijska ispitivanja materijala.

Osnovna delatnost KOMIM-a je menadžment međulaboratorijskim poređenjima, a ona obuhvata sledeće aktivnosti:
-Organizacija međulaboratoriskih uporednih ispitivanja metalnih materijala (čelika, livenog gvožđa, legura aluminijuma, bakra i olova ...).
- Izrada dokumenata iz sistema kvaliteta KOMIM-a i definisanje ovlašćenja i odgovornosti u okviru KOMIM-a.
- Razvoj sistema za proizvodnju i primenu referentnih materijala.
- Razvoj uzajamne pomoći hemijsko – metalurških laboratorija, razmena iskustava i informacija, usklađivanje kriterijuma za tačnost i objektivnost, poboljšanje preciznosti rezultata ispitivanja
- Rad na priznavanju rezultata međulaboratoriskih uporednih ispitivanja kao legitimnih od strane Akreditacionog tela Srbije.

 

Vesti:

KOVID-19 - Vanredno stanje

Obaveštenje o produženju rokova za sprovođenje PT- šema u 2020.godini.

 

 

 

KOMIM - Akreditacija

Dodeljena akreditacija telu za ocenjivanje usaglašenosti.