Misija

 

 

 Misija KOMIM-a je:

  • Promocija novog modela za međulaboratorijska poređenja na bazi akreditacije prema ISO/IEC  17043:2010 i njegove primene među članicama KOMIM-a u našoj privredi,

  • Razvoj, primena i unapređenje industrijske PT šeme za ispitivanje metalnih materijala

  • Podrška i stimulacija svojih članica u generisanju novih znanja za kontinualno unapređenje kvaliteta međulaboratorijskih poređenja,

  • Organizacija godišnjih Konferencija, Savetovanja, Workshop-ova na kojima se razmenjuju znanja i ideje iz širih međulaboratorijskih poređenja,

  • Organizacija i održavanje KOMIM škole kvaliteta međulaboratorijskih poređenja preko sertifikovanih edukativnih programa u oblasti ispitivanja i PT šema,

  • Izdavanje Zbornika rezultata međulaboratorijskih poređenja i drugih publikacija kojima se razmenjuju informacije, znanja i iskustva teorije i prakse ovih ispitivanja,

  • Razvoj međunarodne saradnje  sa organizacijama iz Evrope, Severne Amerika, Dalekog Istoka i iz drugih zemalja,

  • Učešće u projektima (domaćim / međunarodnim) i podrška naučno-istraživačkom radu u oblasti međulaboratorijskih poređenja i PT šema, 

  • Podrška razvoju nacionalne infrstrukture kvaliteta koja je kompatibilna sa istom iz EU.