Dodeljena akreditacija

 

 

Dana 10. januara 2020. godine, Akreditaciono telo Srbije dodelilo je SERIFIKAT O AKREDITACIJI, kojim se potvrđuje da telo za ocenjivanje usaglašenosti "Komitet za međulaboratorijska ispitivanja materijala" ("KOMIM") zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011, te da je kompetentno za obavljanje poslova ispitivanja osposobljenosti koji su specificirani u važećem izdanju Obima akreditacije.

 

 

Ocenjivanje je sprovođeno od strane ocenjivačkog tela ATS.

Ocenjivanje se sprovodilo 26. i 27.06. u sedištu KOMIM-a u Beogradu, a 20. i 24.06. u laboratorijama članicama KOMIM-a, dole navedenim:

1. Kompanija Sloboda AD, Laboratorija i Ulazna Kontrola, Ul. Ratka Mitrovića bb, Čačak (Pripremanje uzoraka za potrebe PT šeme - oblast hemijskih ispitivanja čelika i aluminijumskih legura i mehaničkih ispitivanja metalnih materijala);

2. Fakultet tehničkih nauka, Laboratorija za ispitivanje, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad (Pripremanje uzoraka za potrebe PT šeme – oblast metalografskih ispitivanja čelika, livenog gvoždja, aluminijumskih i bakarnih legura);

3. PPT-Petoletka doo, Laboratorija za ispitivanje, Ul. Cara Dušana 101, Trstenik (ispitivanje zahtevanih karakteristika uzoraka za potrebe PT šeme - oblast hemijska ispitivanja čelika, liveno gvožđa i aluminijumskih legura);

4. HK Krušik, Laboratorija za ispitivanje, Vladike Nikolaja br. 59, Valjevo (ispitivanje zahtevanih karakteristika uzorka za potrebe PT šeme - oblast hemijska ispitivanja aluminijumskih legura);

5. Zavod za Zavarivanje d.o.o., Grčića Milenka 67, Beograd (ispitivanje zahtevanih karakteristika uzorka za potrebe PT šeme – oblast mehaničkih ispitivanja čelika).

6. Prvi partizan a.d., Miloša Obrenovića 2, 31000 Užice, sektor Kvalitet - laboratorija (Pripremanje uzoraka za PT šeme – oblast hemijskih ispitivanja čelika i bakarnih legura i mehaničkih ispitivanja metalnih materijala)

 

Sertifikat KOMIM - ATS 09-002

Obim akreditacije KOMIM - ATS 09-002