Konferencija KOMIM-a

Komim

Konferencija o međulabaratorijskim ispitivanjima materijala nastavlja dugu tradiciju naučno-stručnih savetovanja o međulabaratorijskim ispitivanjima, koje svake godine organizuje naučno-stručno društvo Komitet za međulabaratorijska ispitivanja materijala - KOMIM.
Prvo savetovanje održano je 1996. godine u Vrnjačkoj banji, dok Zbornici radova
o međulabaratorijskim ispitivanjima materijala izdati u kontinuitetu, datiraju od 2001. godine (VII Savetovanje, Kikinda). Savetovanje je 2012. preraslo u Konferenciju sa ciljem podizanja naučnog i stručnog nivoa i saopštavanja većeg broja naučnih radova koji se odnose na međulabaratorijska ispitivanja.

 

XXV Konferencija

Održavanje XXV Konferencije KOMIM-a. Termin - 25. - 27.09.2019.god. Mesto održavanja hotel "Vrujci" u Banji Vrujci.

 

XXIV Konferencija

konferencija

XXIV konferencija održana je u periodu od 17.10.-19.10.2018.godine u hotelu "Zepter" u Vrnjačkoj Banji.

 

XXII Konferencija

konferencija

Od 14.09. - 16.09.2016. održana je XXII konferencija Komiteta za međulabaratorijska ispitivanja materijala

 

XXI Konferencija

konferencija

Od 16.9. - 18.9.2015. održana je XXI konferencija Komiteta za međulabaratorijska ispitivanja materijala

 

XX Konferencija

konferencija
Termin odrzavanja sledece Konferencije KOMIMa, XX po redu, je od 17. do 19. septembra 2014. godine.

 

 

XIX Konferencija

konferencija
Od 2.10. - 4.10.2013. održana je XIX konferencija Komiteta za međulabaratorijska ispitivanja materijala